Transittider

En forsendelse til storbyområder i EU leveres normalt neste arbeidsdag. For land utenfor EU er transittiden for et dokument normalt 2-3 virkedager. Generelle transittider per land funner du her.

DHL Express garanterer ikke transittider, tidsplanen er kun et estimat.

Sendinger utenfor EU
Sendinger utenfor EU tar minst en dag ekstra. Dersom de lokale tollmyndighetene i mottakerlandet bestemmer seg for å inspisere eller undersøke sendingen og innholdet nærmere, kan det føre til ytterligere ekstra dager som DHL Express ikke har kontroll over.

Estimert leveringsdato
Vår tidstabell angir en generell leveringstid for sendingen din. Flere elementer kan påvirke leveringstiden, som destinasjonsland, innhold, verdi og tidspunktet du lever inn sendingen din.

Vær oppmerksom på at siste frist for innlevering til DHL Express Service Point. Våre ordinære transittider beregnes fra når DHL Express-sjåføren har hentet sendingen din på DHL Express Service Point. Prosessen starter når du lever inn sendingen din, og DHL Express kan deretter ikke stoppe den.

Når du registrerer deg mottar du en estimert leveringsdato som er basert på at du leverer pakken din samme dag innen siste innleveringsfrist. Igjen, vær oppmerksom på at at dette kun er en estimert leveringsdato.

Innleveringsfrist
DHL Express samler inn sendinger fra våre Service Point innenfor vanlig arbeidstid. Ingen sendinger blir samlet inn på helligdager eller i helger. Siste frist for innlevering av sendinger kan variere hos agenter. For å finne siste innleveringsfrist, finn ditt lokale DHL Express Service Point og trykk på 'Detaljer', eller kontakt vår kundeservice på tlf. 21 00 22 00.