Vilkår og betingelser for DHL Express Easy

DHL Express Easy er en DHL Express tjeneste for privatpersoner og firmaer. Pakken blir transportert med DHL Express og kan sendes til totalt 220 land verden over. Pakken leveres av DHL Express til din mottaker.

Denne transporttjenesten finnes hos visse utvalgte DHL Service Point's som du finner her.

Vilkår og betingelser

Når du sender DHL Express Easy med DHL Express fra Norge til et annet land gjelder DHL Express Terms and Conditions of Carriage (pdf). I tillegg gjelder vilkårene og betingelsene nedenfor.

Forbudte gjenstander

Det er forbudt å sende:

 • Gull, sølv, verdifulle smykker og klokker
 • Edelmetaller (bullion), edelstener og industridiamanter
 • Valuta, penger, verdipapir, mynter, finansielle dokumenter og andre omsettelige dokumenter, gyldige verdidokumenter, kreditt- eller bankkort.
 • Uerstattelige gjenstander, antikk, kunst og samleobjekter
 • Pornografisk materiell
 • Piratkopier og forfalskninger
 • Levende eller døde dyr og insekter
 • Blomster eller planteprodukter
 • Menneskelige levninger eller aske
 • Forbudte varer som elfenben, pels og utrydningstruede dyreprodukter
 • Våpen, våpendeler og ammunisjon
 • Narkotika, medisiner, alkoholholdige drikker, tobakk
 • Farlig gods i henhold til IATA og ADR-regler

*Eksempler på farlig gods er parfymer, sigarettennere, fyrstikker, spraybokser, fyrverkeri, lim, løsemiddel og rengjøringsmiddel. Det er også egne restriksjoner på litiumbatterier og utstyr som inneholder litiumbatterier. Mer information finnes på www.dsb.no og www.luftfartstilsynet.no.

Listen ovenfor er kun noen eksempler. Det kan også være andre varer som ikke kan sendes pga restriksjoner i mottakerlandet.

Vær obs på at du som avsender alltid er ansvarlig for at varene du sender er iht lover og regler. DHL tar ikke ansvar for forsendelser med ulovlig innhold.

Sett deg inn i: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 2. Uakseptable forsendelser

Er du usikker på om din forsendelse inneholder materiale som omfattes av forbud eller restriksjoner? Kontakt DHL Kundeservice på tlf 21 00 22 00.

Vær klar over at DHL Express har mulighet til å åpne og undersøke forsendelsen uten å varsle avsender for å forsikre seg om at forsendelsen er sikker og lovlig. Les mer på DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 4. Inspeksjon.

Pass som sendes med DHL Express blir kontrollert av politiet.

Priser og avgifter

Prisen på forsendelser med DHL Express Easy er avhengig av type og størrelse på forpakningen og mottakerlandet. Vekten på forsendelsen må ikke overskride maksimal tillatt vekt for forpakningsstørrelse. Prisene inkluderer transport fra Service Point i Norge, levert direkte til mottaker. Priser per forsendelse og mottakerdestinasjon finner du HER.

På forsendelser til land utenfor EU vil det kunne påløpe tollavgifter, moms og muligens lokale importavgifter. Disse avgiftene er ikke inkludert i prisen og må betales av mottakeren ved levering. Vær oppmerksom på at det er de lokale tollmyndighetene som fastsetter toll, moms og andre avgifter som påløper tollpliktige forsendelser. DHL Express har ingen påvirkning på disse kostnadene.

Registrering av forsendelse

Forsendelsen må registreres og betales på www.expresseasy.no før den kan sendes. Der fyller du inn informasjon om avsender, mottaker og innhold i forsendelsen. Det er viktig å være nøye når du fyller ut dette slik at DHL Express kan frakte forsendelsen på best mulig måte, og for å unngå tollproblemer. Man kan bli bedt om å legge fram kvittering for å bekrefte varens verdi. Husk at DHL Express ikke leverer til postboksadresser. Mottaker må være en faktisk person med adresse. Når alle elementer for forsendelsen er registrert, vil den bli tildelt et unikt nummer. Dette nummeret bruker du når pakken leveres/skal sendes.

DHL Express Easy sendinger kan innleveres på utvalgte Service Point. Velg et Servce Point som passer deg HER.

Forpakning

Det er åtte ulike størrelseskategorier å velge blandt på DHL Express Easy. Pass på at du overholder mål og vekt for den størrelseskategorien du har valgt. For eksempel; valgte du Medium må du forholde deg til maksimum 35 x 32 x 10 cm og maksimum 2 kg. Prisen settes ut fra størrelsen på esken du bruker.

Pakk inneholdet godt, bruk gjerne bobleplast. Væske må pakkes i absorberende materiale.

Husk at maskimalvekt for forsendelsen bestemmes av størrelsen på esken. Eskene er produsert for å tåle forskjellig vekt. Om andre forsendelser blir skadet fordi din forsendelse ikke var skikkelig pakket, kan du få erstatningskrav.

Innlevering

Når du leverer inn din forsendelse på et bemannet DHL Express Service Point mottar du kvittering. På kvitteringen vil du bl.a. finne sporingsnummeret. Videre vil det bli produsert fraktdokumenter som blir festet på forsendelsen. Husk at du som avsender er ansvarlig for korrekt informasjon.

Er forsendelsen tollpliktig, altså til et land utenfor EU, vil det også bli utarbeidet en tollfaktura. Du må signere på tolldokumentet. Uten signatur blir ikke forsendelsen ekspedert.

Tollfaktura vil sammen med fraktdokumentene følge med forsendelsen.

Til Iran, Nord-Korea og Syria må det også signeres en innholdserklæring.

Ta vare på kvitteringen for forsendelsen. Det kan hende du vil få bruk for sporingsnummeret senere. Sjekk innleveringsfristen der du skal levere inn forsendelsen. Transittiden løper ikke fra du leverer, men fra når DHL Express henter forsendelsene på Service Pointet.

Leveringstider

DHL Express henter forsendelsen på Service Point på ordinære arbeidsdager. Det kan være forskjellig innleveringsfrister på de forskjellige Service Points. Sjekk tidene HER.

Forsendelser til større byer i EU vil normalt være fremme neste arbeidsdag. Til øvrige land er leveringstiden for dokumenttforsendelser 2-3 arbeidsdager, for tollpliktige forsendeler noe lengre. En generell leveringstidtabell pr mottakerland kan du finne HER.

DHL Express kan ikke garantere leveringstidene, tabellen er å forstå som en indikator. Tabellen angir generell leveringstid. Vær obs på at flere elementer som mottakerland, leveringsadresse, forsendelsens verdi og innhold, kan påvirke leveringstiden.

Lokale tollbestemmelser og eventuell tollkontroll vil også kunne gi lengre leveringstid. Dette kan DHL Express ikke påvirke.

Levering

Din DHL Express Easy-leveranse fraktes av DHL Express direkte til mottakeren. Derfor er det meget viktig at alle punkter fylles inn så detaljert som mulig; fullt navn, adresse, telefonnummer, e-post, og eventuell annet som er relevant for å sikre leveringen.

Hvis mottaker ikke er hjemme vil DHL Express sjåføren legge igjen beskjed om at mottakeren må kontakte oss for å avtale ny leveringstid. Om mottaker ikke kontakter oss, eller vi av ulike årsaker ikke kan levere forsendelsen, vil vi kontakte avsenderen for å få videre instruksjoner. Du som avsender er ansvarlig for kostnader som påløper ved retur og/eller videreforsendelse av pakken. Les mer her: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 3. Leveringer og mislykkede leveringer.

Spore forsendelsen

Forsendelsene kan du spore hele veien frem til mottaker. På kvitteringen finner du sporingsnummeret. Gå inn på www.dh.no/track for å spore din forsendelse.

Ditt ansvar som kunde

Du som avsender er ansvarlig for registrering og betaling av forsendelsen. Dette gjøres på vår hjemmeside www.expresseasy.no. Du må påse at forsendelsen er merket korrekt og tydelig, at inneholdet er forsvarlig emballert, og ikke inneholder varer som er forbudt å sende.

Totalverdi på forsendelsen kan maksimum være 4000 NOK. DHL Express sitt ansvar er begrenset og erstatning ved eventuell skade kan bli lavere, se våre ansvarsvilkår nedenfor.

Du som avsender eier forsendelsen helt til mottaker har mottatt og signert. Det vil si at om forsendelsen av ulike årsaker ikke kan transporteres eller leveres, så vil vi kontakte deg for å få videre instruksjoner og avklaringer. Du som avsender er ansvarlig for kostnader som påløper ved retur og/eller videreforsendelse av pakken. Les mer her: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 3. Leveringer og mislykkede leveringer.

DHL Express sitt ansvar

DHL Express er ansvarlig for forsendelsen under selve transporten, det vil si fra og med du har levert den på et Service Point og helt fram til mottakeren. Les mer her: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR

Utvidet ansvar for dokumentforsendelser

DHL Express tar alltid godt vare på forsendelsene ine, men uhell kan skje. Da kan det være lurt å ha tegnet en tilleggsforsikring (extended liability) hvis du sender dokumenter. Med denne har du full trygghet og økonomisk kompensasjon. For 59 NOK (74 NOK innenlands forsendelser).- i forsikringspremie kan vi kompensere med en engangssum på 3500 NOK.- hvis forsendelsen blir skadet under vår transport. Krav om kompensasjon må dokumenteres så godt det lar seg gjøre.

Erstatning ved tap og skade

Det er få uhell og skader, men skulle uhellet være ute erstatter vi med opptil 30 USD pr kg. Erstatningen blir allikevel ikke høyere enn varens verdi ved innregistrering, og verdi må kunne bevises med kvittering – dog vil ikke den totale erstatningsutbetalingen settes høyere en kr 10000.- Les mer her: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 6. DHL sitt ansvar.

Blir forsendelsen totalskadet eller borte, tilbakebetaler DHL Express beløp tilsvarende kostnaden forsendelsen kostet. DHL Express erstatter ikke affeksjonsverdi, indirekte skader og ulemper, eller for ringvirkninger tap av forsendelse måtte medføre.

Eksempel; om du sender en telefon verdt 3999 NOK.- med en vekt på 0,5 kg og den blir totalskadd under transport – så erstatter vi transportkostnaden + 15 USD.

Erstatning ved for sen levering

DHL Express garanterer ikke leveringstid og betaler derfor ikke erstatning om en forsendelse blir forsinket og om forsinkelsen vil påvirke andre elementer.

Eksempel; om du har bestillt flybilletter som ikke kommer tidsnok fram til deg, vil hverken billetten eller forsendelskostnaden bli erstattet.

Skade på forsendelse og reklamasjon

Ved levering: om mottaker ser at forsendelsen er skadet når den blir levert, må mottaker påse at dette noteres på både DHL-sjåførens bekreftels og sin egen leveringskvittering. Om det ikke blir varslet om skade og/eller notert på leveringskvitteringen, kan det vanskelig bli utbetalt erstatning. Du som avsender må også melde skaden til DHL Express Norge i løpet av 30 dager etter at mottaker mottok forsendelsen. Kontakt vårt kundesenter på tlf 21 00 22 00 og oppgi sporingsnummeret, så hjelper vi deg.

Etter levering: om mottaker oppdager at innholdet i forsendelsen er skadet – altså etter at forsendelsen er kvittert ut, må dette varsles DHL Express umiddelbart og senest syv (7) dager etter mottak. For sen beskjed til DHL Express kan medføre at erstatning ikke utbetales.

Om forsendelsen ikke er levert i løpet av syv (7) dager og DHL Express ikke kan redgjøre for den, er forsendelsen å regne som tapt og det kan reklameres/kreves erstatning.

Om DHL Express er ansvarlig for skaden eller tapet, så kan du som avsender ha rett på erstatning. Du må kunne bevise innholdets verdi ved levering ( F.eks.: kvittering på varen), og at skaden/tapet har skjedd så lenge forsendelsen var DHL sitt ansvar. Les mer her: DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR, 6. DHL´s ansvar

Kontakt vårt kundesenter på tlf 21 00 22 00 og oppgi sporingsnummeret, så hjelper vi deg.

Tvist

Tvist løses i første omgang gjennom frivillige forhandlinger mellom deg som avsender og DHL Express. Kommer man ikke til enighet kan saken bringes inn i rettssystemet.