Forbudte gjenstander

Det finnes gods som ikke kan sendes med DHL Express av operasjonelle eller juridiske årsaker. Det kan også forekomme ytterligere restriksjoner i visse land. Hvis du er usikker på om ditt gods kan transporteres, eller vil ha mer informasjon kontakt vår kundeservice på tlf 21 00 22 00.

Levende eller døde dyr og insekter

Brannfarlig

Gull, sølv, verdifulle smykker og klokker

Etsende

Edelmetall, edelstener, industridiamanter

Giftig

Våpen, våpendeler og ammunisjon

Oksiderende

Valutaer, penger, verdidokumenter, bankkort

Eksplosivt

Uerstattelige gjenstander, antikk, kunst og samleobjekter

Radioaktivt

Alkoholholdige drikker og tobakk

Infisert materiale

Narkotika, medisiner

Giftige, brannfarlige gasser

Menneskelige levninger eller aske

Farlig ved kontakt med væske

Blomster og planteprodukter

Brennbart

Pornografisk materiell

Ustabile stoffer

Piratkopier og forfalskninger

Organiske peroksider

Ulovlige varer som elfenben, pels og utrydningstruede dyreprodukter

Farlig gods i henhold til IATA eller ADR-regler


DHL Express har rett til å åpne og undersøke alle pakker uten å på forhånd varsle avsender i henhold til DHL Express sine vilkår & betingelser. DHL Express forbeholder seg retten til å bestemme hvorvidt innholdet kan fraktes trygt og lovlig.

Pass som skal transporteres med DHL Express blir kontrollert av politiet.

*Vennligst kontakt vår kundeservice på tlf 21 00 22 00 om du skulle være i tvil om det du skal sende er forbudt eller om du trenger mer informasjon.